Triqui-Traca… què és?

TRIQUI-TRACA és una activitat de jocs i entreteniments fàcils de resoldre, creats en gran format i coberts de plàstic perquè es puguin esborrar fàcilment un cop resolts. Els passatemps són de tipus divers i de dificultat variada. Es poden adequar a totes les edats: des dels cinc o sis anys fins a la gent gran.

L’activitat està dissenyada perquè hi pugui participar un grup gran durant un matí o una tarda; s’adapta, però, a totes les condicions del grup que la fa: durada, nivell de dificultat, nombre de participants, etc.
És una proposta per fomentar la participació, els entreteniments i l’ús de la llengua catalana.